Terapia pod kontrolą USG

Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu funkcjonalnego tkanek miękkich

Terapia pod kontrolą USG


mgr. Tomasz Maliszewski

Terapia indywidualna pod kontrolą USG ma na celu monitorowanie w czasie rzeczywistym bieżącego stanu funkcjonalnego tkanek miękkich oraz zmian wynikających z procesu gojenia. Fizjoterapeuta na bieżąco jest w stanie ocenić efektywność terapii, co w rezultacie prowadzi do skrócenia czasu powrotu do pełnej sprawności.

USG fizjoterapeutyczne wykonuje się głównie w trakcie wykonywania ruchu, czyli podczas funkcji konkretnego stawu oraz mięśni.