Terapia wad postawy u dzieci

Podstawa to jak najwcześniejsze ich rozpoznanie i wdrożenie właściwej terapii...

Terapia wad postawy u dzieci

Podstawową kwestią w leczeniu wad postawy u dzieci jest jak najwcześniejsze ich rozpoznanie i wdrożenie właściwej terapii. Należy pamiętać, że jakakolwiek zwłoka w rozpoczęciu leczenia wady postawy u dziecka może doprowadzić do jej utrwalenia lub nawet pogłębienia, czego skutki są często nieodwracalne. Im głębsza wada, tym bardziej jest to prawdopodobne. W konsekwencji wyeliminowanie wady staję się trudniejsze, wymaga więcej czasu i wysiłku (dziecka, rodziców i terapeutów), a w niektórych przypadkach jest niemożliwe bez interwencji chirurgicznej lub sprawia, że całkowite wyleczenie może już być niemożliwe.

Nierozpoznane i nieleczone wady postawy zwykle prowadzą do licznych powikłań, zarówno w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym. W ich wyniku, oprócz upośledzenia zdolności ruchowych i pogorszenia jakości życia pacjenta, może również dojść do powstania nowych, wtórnych wad i niesprawności. W skrajnych przypadkach wady postawy mogą prowadzić do niepełnosprawności chorego.

Aby prowadzić skuteczne leczenie wad postawy u dzieci:

  • określamy przyczynę i skalę dysfunkcji (skrót kończyny, skośnie ustawiona miednica, mięśnie w nierównowadze biomechanicznej itp.), a przy kolejnej wizycie dokonujemy oceny postępów terapii;
  • łączymy techniki Terapii Manualnej, PNF, ćwiczenia w łańcuchach otwartych i zamkniętych, poizometryczną relaksację mięśni z doborem najbardziej korzystnego zestawu ćwiczeń do konkretnego przypadku;
  • wyjaśniamy i instruujemy, jak należy wykonywać poszczególne ćwiczenia, aby dziecko wraz z rodzicami mogło ćwiczyć w domu, gdyż tylko regularne ćwiczenia mogą przynieść zamierzony cel terapeutyczny;
  • na koniec prowadzimy rozmowę na temat profilaktyki i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy.

Warunkiem skuteczności terapii wad postawy jest pełne zaangażowanie ze strony małego pacjenta i rodziców. Tylko konsekwentne wykonywanie ćwiczeń zaleconych przez fizjoterapeutę oraz wdrożenie i przestrzeganie codziennej profilaktyki zagwarantuje powodzenie leczenia. Ponieważ leczenie wad postawy u dzieci jest procesem długotrwałym, niezwykle istotne jest dokonywanie przez rehabilitanta okresowych kontroli poprawności wykonywania zaleconych ćwiczeń i profilaktyki oraz ocena postępów terapii. Pozwala to eliminować błędy i zmieniać stosowany zestaw ćwiczeń w zależności od stopnia wyleczenia wady postawy.