Kinezyterapia

Ruch, jako środek leczniczy wpływający na cały organizm...

Kinezyterapia

To dziedzina fizjoterapii, której podstawą są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji. Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych. Do podstawowych ćwiczeń kinezyterapeutycznych zaliczamy:

  • Ćwiczenia bierne; czynno-bierne; samowspomagane;
  • Ćwiczenia czynne w odciążeniu; czynne wolne; czynne z oporem;
  • Ćwiczenia redresyjne;
  • Ćwiczenia oddechowe;
  • Ćwiczenia synergistyczne;
  • Ćwiczenia pionizacji;
  • Nauka czynności lokomocyjnych;
  • Wyciągi relaksacyjne;