Wizyty domowe

Konsultacje specjalistów i zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych...

Zabiegi w warunkach domowych

W domu pacjenta w ramach kontraktu z NFZ zapewniamy konsultacje lekarza specjalisty rehabilitacji (badanie pacjenta, ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji) oraz zabiegi fizjoterapeutyczne prowadzone przez naszych rehabilitantów.

Rehabilitacja w warunkach domowych przysługuje pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po udarach mózgowych, urazach) – przez okres do 12 m-cy od dnia wystąpienia incydentu
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego
  • uszkodzeniami rdzenia kręgowego – przez okres do 12 m-cy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego
  • chorobami przewlekle postępującymi (np. miopatie, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, choroby demielinizacyjne, kolagenozy, zespołu pozapiramidowe, RZS)
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych i kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres do 6 m-cy od dnia wykonana operacji
  • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych - w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji
  • osobom w stanie wegetatywnym