Metoda Ilizarowa

Osteogeneza dystrakcyjna to sposób zabiegowego wydłużania kości...

Metoda Ilizarowa

W 1951 roku Profesor G.A. Ilizarow przedstawił nowatorską metodę leczenia schorzeń narządu ruchu. Była ona owocem jego wieloletniej pracy naukowej. Metoda opiera się na zastosowaniu skonstruowanego przez niego zewnętrznego stabilizatora kości oraz odkrytym prawie rządzącym regeneracją i biosyntezą tkanek tzw. prawie napięcia rozciągania (dystrakcji), które mówi, że wszystkie żywe tkanki poddane takiemu, stałemu napięciu zaczynają rosnąć. W przypadku kości proces ten nazwany jest osteogenezą dystrakcyjną.

Aparat Ilizarowa jest zewnętrznym stabilizatorem kości typu okrężnego i w porównaniu do innych rodzajów takich urządzeń stwarza optymalne środowisko biomechaniczne dla gojenia kości. Zawdzięcza to sposobowi mocowania go do kości za pomocą specjalnych, stalowych drutów Kirschnera o średnicy od 1,5 do 2 mm, które przeprowadzone w wymaganej liczbie i odpowiednio napięte dają mocne zespolenie, umożliwiające pełne obciążanie leczonej kończyny.

Najbardziej znanym zastosowaniem metody Ilizarowa jest wydłużanie kończyn. Podstawowymi jej elementami, oprócz samego stabilizatora, są tu: sposób przecięcia kości oszczędzający okostną i jamę szpikową, czyli główne źródła jej ukrwienia, odpowiednie tempo rozciągania odłamów kości, które wynosi 1mm na dobę, podzielony zwykle na co najmniej 4 raty. Pomiędzy oddalającymi się odłamami kostnymi powstaje tzw. regenerat kości, który po pełnym uwapnieniu i przebudowie staje się pełnowartościową tkanką kostną. Okres leczenia jest różnie długi, ale zwykle wynosi minimum tyle miesięcy ile centymetrów wydłużono kończynę. Bezpiecznie można wydłużyć kość maksymalnie do 30% jej wyjściowej długości, ale liczba możliwych komplikacji znamiennie wzrasta już po 20 % elongacji.

Nierozłącznym czynnikiem procesu wydłużania, decydującym o dobrym wyniku leczenia, jest równolegle prowadzona rehabilitacja. Ma ona na celu przede wszystkim zapobieganie przykurczom stawów wydłużanej kończyny, a także pomóc pacjentowi odzyskać sprawność i zachować funkcję kończyny poprzez prawidłowe obciążanie i ćwiczenia,.

Inne zastosowania metody Ilizarowa to: korekcje deformacji kończyn, leczenie złamań oraz zaburzeń zrostu kostnego i stawów rzekomych, uzupełnianie dużych ubytków kości, usztywnienia stawów, korekcje zniekształceń stóp, redresje przykurczów stawowych, leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów. Wszystkie te rodzaje leczenia wymagają odpowiedniej rehabilitacji, która zapewni prawidłowy przebieg i skrócenie całego okresu terapii.

NZOZ Przychodnia Lekarsko – Rehabilitacyjna ”NIKOMED” zajmuje się pacjentami operowanymi tą metodą ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, w którym stosuje się leczenie sposobem Ilizarowa. W naszej przychodni konsultacji udzielają dr n. med. Sławomir Żarek oraz dr n. med. Radosław Górski, którzy na co dzień zajmują się tą metodą.