Kinezyterapia

Ruch, jako środek leczniczy wpływający na cały organizm...

Kinezyterapia

To dziedzina fizjoterapii , której podstawą są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji. Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych. Do podstawowych ćwiczeń kinezyterapeutycznych zaliczamy:

  • Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja
  • Ćwiczenia różne (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne)
  • Ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej
  • Nauka czynności lokomocyjnych
  • Mobilizacje i manipulacje
  • Wyciągi
  • Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne